Møbler i bestyrelseslokalet, kontoret, kantinen, receptionen, klinikken eller på værkstedet – møbler som oftest med fordel kan ombetrækkes!

- Ompolstring giver kreative muligheder for farve-

og stofvalg - designet kan tilpasses virksomhedens brand.

- Kvalitetsmøbler der ompolstres kan tilføre virksomheden et indtryk af soliditet og sprudlende innovation.

- Et ældre møbel, som gennem ompolstring er tilført et moderne design, vil fremstå unikt - møblet bliver en headturner.

- Kontor- og klinikmøblers levetid forlænges, når arbejdet udføres af Krumnålens faguddannede møbelpolstrere.

- Ompolstring er en bæredygtig mulighed, hvor både omkostninger og 'smid-væk kultur' reduceres. Et godt signal til både kunder og medarbejdere.

- Ompolstring hos Krumnålen til priser langt under prisen for nye møbler... giver det ikke stof til eftertanke?

 

E01-KN-9370 E02-KN-9381 E04-KN-8916 E03-KN-9377 E05-KN-8924 E06-KN-8990 E07-KN-8998 E08-KN-9095 E09-KN8798 E10-KN-9109 E11-KN-8967 E12-KN-9117 E13-KN-9395 E14-KN-9057 E15-KN-9035 E16-KN-9072 E17-KN-9079 E18-KN-9046 E19-KN-9101